Kainuun maakunta
23.2.2021

Kainuu

Erämaan lumo -Kainuun luonto

Erämaan lumo -Kainuun luonto.

Kun kahvi tai tee on kaadettu kuksaan, pysähtyy aika.

On hiljainen maailma nostan kuksan ja juon kulauksen.

Näen,koen ja tunnen uudestaan luonnon ainutlaatuisuudet: auringonlaskut, tähtitaivaan.

Metsää, rauhaa, hiljaisuutta ja puhdasta luontoa.

Avaan silmät ja uudet seikkailut jo odottaa.

Huumaava kahvin tuoksu

hymyilee aamussa valon kanssa

Ole elämän etsijä,

unien näkijä, tähtien lukija

elämän kokija

nuotio, maastopyörä, nokipannu,makkara. rosvopaisti.

Liikkua ja mennä

tai vaan olla,

Erämaan lumo -Kainuun luonto.

© Kainuunmaakunta.com

Markus Mäkelä

Kainuun maakunta
Kainuun maakunta

Kainuunmaakunta.com

Tervetuloa Kainuun maakunta Kainuumaakunta.com

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Kainuumaakunta.com on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Kainuumaakunta.com

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

Toimisto@Kainuunmaakunta.com